سكوت شب

مهربان روزهاي تنهائيم .

باز در سكوت شب ..

تنهايي من فراوان گشته ..

و من .

تنها تر از هميشه اين 

اين گذر سخت زمانه را ..

چه مي شود كرد ....

و من در تنگاي تنهاي اين روزگار ...

ميگذارانم تنهايي خويش را ..

و........

سايه شوم تنهايي بر سرم .

حكم فرما ...

و تنها نظارگر ...

اين قاتل خاموش ..

نميدانم تا به كي دوام خواهم آورد .

اميد دارم زياد نباشد ........

خسته تر از آني هستم .

كه در سيمايم مشاهد ميكنيد ..

شكسته در درون ...

خالي از هيچ و هيچ....

گاهي ميخندم از روي عادت ..

و خنده بر لبانم خشك ..

تا نكند ديگراني نگران شوند .

براي خود زندگي نكرده ام .

برايم بريدن و دوختن ..

باندازه قبرم...

و من بيصدا بر تن كردم ...همين ...

كاشكي كيسه اي هم ميدو ختند.

براي غصه هايم ...

يا كه مشكي...

براي اشكاهايم ..

راستي لبخند هايم  را ديده اي .

چقدر سرد و بي ورح هستن..

همه از روي اجبار است ..

همه آه بودن و سوز درونم .

و من همچنان در اين اتش ميسوزم..

تا كه ديگران ..

درد گراني در دل داشت ..

خدايا خسته ام ....

خسته ...

به پهناي عظمتت ...

 

 

[ 2016/1/16 ] [ ۱۷:۸ بعد از ظهر ] [ علی فرخی ]
[ ]

مات تو

چو مات توام ؟

دگر چه دارم كه ببازم .

من و تو...

در افكار يگديگريم ..

و دريايي از دوري 

و .....

جدائي...

تا كه روزي .....

مرا باز جوئي ...

[ 2016/1/16 ] [ ۱۶:۴۸ بعد از ظهر ] [ علی فرخی ]
[ ]

كتابي به نام تو

در هواي غبار آلوده ...

بي تو بودن ..

گوشه دنجي دارد .

احساسم ........

جاري مي شود مدام ..

اشكهايم .......

از هر چي كه هست ..

چونان  كتابي ناخوانده .

تو سر فصل تازه اي ......

مي خوانمت تمام شب  ور روزهايم را ...

و چه سخت است ..

دوره كردن خاطراتي كه ..

تو در آن نيستي ....

و من ....

در هياهوي افكارم گم شده ام ..

در روزنه اين تاريكي .....

نام تو نام كتابم مي شود ..

كتابي به نا تو ........

[ 2016/1/16 ] [ ۱۶:۳۸ بعد از ظهر ] [ علی فرخی ]
[ ]

آئينه اتاقم

نگاهم فرو رفت .

در ائينه اتاقم ...

چونان بغضي فرو رفته .

در دل.........

در ساحل دلم .

در حاشيه آئينه...

دستانم كور مال كور مال .

بوي ترا ميطلبد ..

من بودم و جزيزه اي متروك ...

و .....

پرندگاني كه ....

جزيزه را فراموش كرده بودن.

[ 2016/1/16 ] [ ۱۶:۳۱ بعد از ظهر ] [ علی فرخی ]
[ ]

گاهي بايد خورد

هميشه كه نبايد زد 

گاهي هم بايد خورد ...

حرفهاي را ...

دردها را ..

و 

بعض ها را ....

عجب از تحمل ادمها ....

[ 2016/1/16 ] [ ۱۶:۲۶ بعد از ظهر ] [ علی فرخی ]
[ ]

نميدانم چرا

هواي دلم ابريست  ، نميدانم چرا 

دلم اسير تنهائيست ، نميدانم چرا

تو بيا بار دگر مرا باور كن

دلم عجب شيداي  است ، نميدانم چرا

در سايه زلفت ،  عجب ارامشي بود

تو كه رفتي ، دلم باراني ست ، نميدانم چرا

[ 2015/8/17 ] [ ۱۷:۱۷ بعد از ظهر ] [ علی فرخی ]
[ ]

حه ز ه ت دين

هام له حه زره تت ، حه زره ت، دي ند

حه زره ت خه نه يل  ، فه ره ره نگيند

حه زره ت زولف ،‌ سيه و شوه رت

ئه را دي چي مه  ،‌ني تيه م و حور يد

خه شه خه ل خال ،  ده سد ره نگينه

جه گه رم دايم  ، و ده سه خوينه

نيه تيد و گوشم  ، ئه و ده نگ خاصه

هر جاي كه مه چه م ، هر ده نگ و باه سه

ده نگ و باه سه ته  ،‌كه چي ده و لام

ته نيام  هي شتي ده ،‌ ئه قوره بوي جام

يه چه نه ته نگ و  ،‌ تاري كه  ئه مشو

و صداي موري  ،‌ مه بوي مه و خو

وه قتي بوي مه خو ،‌ كه سي ني م و چو

دوره م كه ردنه ‌،‌موري يل و دو

ئه مشو بي له نم  ،‌گيانم زخ ميه

زخ مي و ده سه ،‌ دونياي فانيه

چه ني زه خم و ژان  ،‌‌ مه ديمه و چو

ئه مشو بي له نم  ،‌ نه كه نم و خو

بي له ن يي ئه مشو ،  ئارام بو گيانم

دي ني ها مه لم ، گيان په ر ژانم

 

[ 2015/8/16 ] [ ۲۰:۱۸ بعد از ظهر ] [ علی فرخی ]
[ ]

دخترم نگين

تو ای تکدانه بابا،بامید تودل خوشم

من تنها،من رنجور در این دنیا

تو صبوری،تو والایی، آهای گل شقایقم

تو سرسبزی،با طراوت، تویی همه دقایقم

تو ای مونس و همدمم،توای همراه هر غمم

تو منتظر ،تو نگران،تویی همراه هر قدمم

در خندهات مسرور وشادم میکنی

در گریه هات رنجور وزارم میکنی

عشوه های بچه گانت،بهانه های زیرکانت

همه قشنگندو زیبا،واسه دل من بابا

منم زنده به خندهات٬منم دلخوش به اداهات

نکن مویه عزیز من ،که میمیرم باگریه هات

اگر روزی نباشی در کنار من

دیگه اون روزسیاه میشه همه دنیا برای من

هستیم،ای تاج سرم،انگشتر عقیق من

تویی شیطون،تویی بلا،تویی همدمی با صفا

تو لا له ای،تو مریمی،تو قطرات شبنمی

واسه دل خراب من،تویی پر از مهرو وفا

[ 2015/8/16 ] [ ۱۹:۳۱ بعد از ظهر ] [ علی فرخی ]
[ ]

خرمان گیس

بیلا له سایه زلفگه رشد

کمی دا مینم هر منم بشد

بیلا تا بیان، که خور هلادن

تا صدا مشکه ،دایه ده رایدن

یا وقته اذان ملا تید و گوش

تا گر او وقته ،له لاد بوم مدهوش

بیلا یه کمه آنگو بژاند

پرشه پرش به کد له ناو مماند

بواره لی لیو جور کویرمه

له دل پر له خم دایم گیرمه

پرشه به گری له کویر دل

غنچه ده راری،به خونی بلبل

بیلا تا به یان،خیاته شو چو

خرمان گیسد بالا پوشم بو

مسی چویلد ،ری نفسم بو

گل غنچه لیود عصا دسم بو

بنی شم داخم تازو تر به کم

شاید گونالید یه کم تر بکم

تا تو بزانید او وقته دردم

درد گران همیشه سختم

[ 2014/2/19 ] [ ۹:۱ قبل از ظهر ] [ علی فرخی ]
[ ]

خياته شو

هم خياته شو،هم زلف ره شه

قسم و هر دوو،و خلخال دسه

تا روژ مردن،بني شم وپاي

يا جه واو به كي،يا به مرم ولا

ار جه واو به كي،مجنون بوم له ديشت

آوا گه ارون ، به كيشم و تي شت

[ 2014/2/8 ] [ ۱۲:۴ بعد از ظهر ] [ علی فرخی ]
[ ]