خيس اشك

خيس اشكم ، خيس دردم ، خيس غماشک

اي فلك ، امشب ،عجب  ريختم ، به هم

باز پرواز كرد  و رفت ،   روح  و جانم

عجبا ! سكوتي زد ، رفتنش ، بر زبانم

تا بشيني ،هزاران بار ،من ، مرده ام

روح وجسمم را  ، چقدر، آزرده ام

صبح شد يا رب ! پيرهن بر تن ، كنم 

يا كه نه !  چشمم ، بديدارش ، تر كنم

زنده خواهم مانده ، تا  برگشتنش؟

باز دوباره  ، ديدن و آن خنديدنش 

 

 

 

[ 2015/9/10 ] [ ۱۶:۱۳ بعد از ظهر ] [ علی فرخی ]
[ ]

كوچ اجباري

يار من امشب  ، رفت از خانه ام 

رفتنش آتشي زد ، بر اين كاشانه ام

كوچ او اجبار بود ، جبر ، بسيار 

يا رب تو نگهش دار از ، غم روزگار 

يك شبه ، پر پر شدم ، از دوريش

تا كه بينم ، صورت چون حوريش 

بيخيالي طي نكردم ،نيست ،خواب 

منكه نيستم، انچه ميبينيد ، سراب

 صبري بده من نشينم ، در رهش

عشق را معني كنم ، در دفترش

[ 2015/9/10 ] [ ۱۵:۴۱ بعد از ظهر ] [ علی فرخی ]
[ ]

نميدانم چرا

هواي دلم ابريست  ، نميدانم چرا 

دلم اسير تنهائيست ، نميدانم چرا

تو بيا بار دگر مرا باور كن

دلم عجب شيداي  است ، نميدانم چرا

در سايه زلفت ،  عجب ارامشي بود

تو كه رفتي ، دلم باراني ست ، نميدانم چرا

[ 2015/8/17 ] [ ۱۷:۱۷ بعد از ظهر ] [ علی فرخی ]
[ ]

حه ز ه ت دين

هام له حه زره تت ، حه زره ت، دي ند

حه زره ت خه نه يل  ، فه ره ره نگيند

حه زره ت زولف ،‌ سيه و شوه رت

ئه را دي چي مه  ،‌ني تيه م و حور يد

خه شه خه ل خال ،  ده سد ره نگينه

جه گه رم دايم  ، و ده سه خوينه

نيه تيد و گوشم  ، ئه و ده نگ خاصه

هر جاي كه مه چه م ، هر ده نگ و باه سه

ده نگ و باه سه ته  ،‌كه چي ده و لام

ته نيام  هي شتي ده ،‌ ئه قوره بوي جام

يه چه نه ته نگ و  ،‌ تاري كه  ئه مشو

و صداي موري  ،‌ مه بوي مه و خو

وه قتي بوي مه خو ،‌ كه سي ني م و چو

دوره م كه ردنه ‌،‌موري يل و دو

ئه مشو بي له نم  ،‌گيانم زخ ميه

زخ مي و ده سه ،‌ دونياي فانيه

چه ني زه خم و ژان  ،‌‌ مه ديمه و چو

ئه مشو بي له نم  ،‌ نه كه نم و خو

بي له ن يي ئه مشو ،  ئارام بو گيانم

دي ني ها مه لم ، گيان په ر ژانم

 

[ 2015/8/16 ] [ ۲۰:۱۸ بعد از ظهر ] [ علی فرخی ]
[ ]

دخترم نگين

تو ای تکدانه بابا،بامید تودل خوشم

من تنها،من رنجور در این دنیا

تو صبوری،تو والایی، آهای گل شقایقم

تو سرسبزی،با طراوت، تویی همه دقایقم

تو ای مونس و همدمم،توای همراه هر غمم

تو منتظر ،تو نگران،تویی همراه هر قدمم

در خندهات مسرور وشادم میکنی

در گریه هات رنجور وزارم میکنی

عشوه های بچه گانت،بهانه های زیرکانت

همه قشنگندو زیبا،واسه دل من بابا

منم زنده به خندهات٬منم دلخوش به اداهات

نکن مویه عزیز من ،که میمیرم باگریه هات

اگر روزی نباشی در کنار من

دیگه اون روزسیاه میشه همه دنیا برای من

هستیم،ای تاج سرم،انگشتر عقیق من

تویی شیطون،تویی بلا،تویی همدمی با صفا

تو لا له ای،تو مریمی،تو قطرات شبنمی

واسه دل خراب من،تویی پر از مهرو وفا

[ 2015/8/16 ] [ ۱۹:۳۱ بعد از ظهر ] [ علی فرخی ]
[ ]

خرمان گیس

بیلا له سایه زلفگه رشد

کمی دا مینم هر منم بشد

بیلا تا بیان، که خور هلادن

تا صدا مشکه ،دایه ده رایدن

یا وقته اذان ملا تید و گوش

تا گر او وقته ،بیلا بوم مدهوش

بیلا یه کمه آنگو بژاند

پرشه پرش به کد له ناو مماند

بواره لی لیو جور کویرمه

له دل پر له خم دایم گیرمه

پرشه به گری له کویر دل

غنچه ده راری،به خونی بلبل

بیلا تا به یان،خیاته شو چو

خرمان گیسد بالا پوشم بو

مسی چویلد ،ری نفسم بو

گل غنچه لیود عصا دسم بو

بنی شم داخم تازو تر به کم

شاید گونالید یه کم تر بکم

تا تو بزانید او وقته دردم

درد گران همیشه سختم

[ 2014/2/19 ] [ ۹:۱ قبل از ظهر ] [ علی فرخی ]
[ ]

خياته شو

هم خياته شو،هم زلف ره شه

قسم و هر دوو،و خلخال دسه

تا روژ مردن،بني شم وپاي

يا جه واو به كي،يا به مرم ولا

ار جه واو به كي،مجنون بوم له ديشت

آوا گه ارون ، به كيشم و تي شت

[ 2014/2/8 ] [ ۱۲:۴ بعد از ظهر ] [ علی فرخی ]
[ ]

دالكه

دالگه ارا پشوي حالم

ارا جور كپو،وا بي دن بالم

دالگه بژانگم،دايم هر خيسه

ليوم پر له باره ، غم چل گيسه

دالگه تا كي به نورم ودر

شايد اي دنيا، بكيدم وسر

دالگه له ورخور ،خورتاو

برشيام و سزيام،بوي مسه كواو

[ 2014/2/8 ] [ ۱۱:۴۶ قبل از ظهر ] [ علی فرخی ]
[ ]

زافران

خوم له زافران ته له شارستان

دوسم كرماشان،يارم له گيلان

هم قصر هم سرپل اي كشيش ايوان

سه راو ري ژاوو ،كرنه خومام

زنگنه كلهر ول لكستان

گشته هاو زوان،له ناو يه اوستان

دوس يل گياني رفيق يل خاص

ايل و طايفه درسه هس راس

ولي زوان گشته كرديه

فقط دردمان سري پتي

بان دليلمان جور آو سيروان

پاك بكي منو دس بيه و بان

كور به كيم چو دوشمنيلمان


[ 2014/2/6 ] [ ۱۵:۵۴ بعد از ظهر ] [ علی فرخی ]
[ ]

شبنم

تو شبنمي من غبار

تو ساكني من ره وار

تو زلالي من كدر

غرق در ماتم دل

تو نشته بر گلي

اشك شوق بلبلي

من بخاري در هوا

در پي يه زره جا

تا نشينم بهر دل

پيدا كنم يه همدل

[ 2014/2/6 ] [ ۱۵:۴۳ بعد از ظهر ] [ علی فرخی ]
[ ]