نميدانم چرا

هواي دلم ابريست  ، نميدانم چرا 

دلم اسير تنهائيست ، نميدانم چرا

تو بيا بار دگر مرا باور كن

دلم عجب شيداي  است ، نميدانم چرا

در سايه زلفت ،  عجب ارامشي بود

تو كه رفتي ، دلم باراني ست ، نميدانم چرا

[ 2015/8/17 ] [ ۱۷:۱۷ بعد از ظهر ] [ علی فرخی ]
[ ]

حه ز ه ت دين

هام له حه زره تت ، حه زره ت، دي ند

حه زره ت خه نه يل  ، فه ره ره نگيند

حه زره ت زولف ،‌ سيه و شوه رت

ئه را دي چي مه  ،‌ني تيه م و حور يد

خه شه خه ل خال ،  ده سد ره نگينه

جه گه رم دايم  ، و ده سه خوينه

نيه تيد و گوشم  ، ئه و ده نگ خاصه

هر جاي كه مه چه م ، هر ده نگ و باه سه

ده نگ و باه سه ته  ،‌كه چي ده و لام

ته نيام  هي شتي ده ،‌ ئه قوره بوي جام

يه چه نه ته نگ و  ،‌ تاري كه  ئه مشو

و صداي موري  ،‌ مه بوي مه و خو

وه قتي بوي مه خو ،‌ كه سي ني م و چو

دوره م كه ردنه ‌،‌موري يل و دو

ئه مشو بي له نم  ،‌گيانم زخ ميه

زخ مي و ده سه ،‌ دونياي فانيه

چه ني زه خم و ژان  ،‌‌ مه ديمه و چو

ئه مشو بي له نم  ،‌ نه كه نم و خو

بي له ن يي ئه مشو ،  ئارام بو گيانم

دي ني ها مه لم ، گيان په ر ژانم

 

[ 2015/8/16 ] [ ۲۰:۱۸ بعد از ظهر ] [ علی فرخی ]
[ ]

دخترم نگين

تو ای تکدانه بابا،بامید تودل خوشم

من تنها،من رنجور در این دنیا

تو صبوری،تو والایی، آهای گل شقایقم

تو سرسبزی،با طراوت، تویی همه دقایقم

تو ای مونس و همدمم،توای همراه هر غمم

تو منتظر ،تو نگران،تویی همراه هر قدمم

در خندهات مسرور وشادم میکنی

در گریه هات رنجور وزارم میکنی

عشوه های بچه گانت،بهانه های زیرکانت

همه قشنگندو زیبا،واسه دل من بابا

منم زنده به خندهات٬منم دلخوش به اداهات

نکن مویه عزیز من ،که میمیرم باگریه هات

اگر روزی نباشی در کنار من

دیگه اون روزسیاه میشه همه دنیا برای من

هستیم،ای تاج سرم،انگشتر عقیق من

تویی شیطون،تویی بلا،تویی همدمی با صفا

تو لا له ای،تو مریمی،تو قطرات شبنمی

واسه دل خراب من،تویی پر از مهرو وفا

[ 2015/8/16 ] [ ۱۹:۳۱ بعد از ظهر ] [ علی فرخی ]
[ ]

خرمان گیس

بیلا له سایه زلفگه رشد

کمی دا مینم هر منم بشد

بیلا تا بیان، که خور هلادن

تا صدا مشکه ،دایه ده رایدن

یا وقته اذان ملا تید و گوش

تا گر او وقته ،بیلا بوم مدهوش

بیلا یه کمه آنگو بژاند

پرشه پرش به کد له ناو مماند

بواره لی لیو جور کویرمه

له دل پر له خم دایم گیرمه

پرشه به گری له کویر دل

غنچه ده راری،به خونی بلبل

بیلا تا به یان،خیاته شو چو

خرمان گیسد بالا پوشم بو

مسی چویلد ،ری نفسم بو

گل غنچه لیود عصا دسم بو

بنی شم داخم تازو تر به کم

شاید گونالید یه کم تر بکم

تا تو بزانید او وقته دردم

درد گران همیشه سختم

[ 2014/2/19 ] [ ۹:۱ قبل از ظهر ] [ علی فرخی ]
[ ]

خياته شو

هم خياته شو،هم زلف ره شه

قسم و هر دوو،و خلخال دسه

تا روژ مردن،بني شم وپاي

يا جه واو به كي،يا به مرم ولا

ار جه واو به كي،مجنون بوم له ديشت

آوا گه ارون ، به كيشم و تي شت

[ 2014/2/8 ] [ ۱۲:۴ بعد از ظهر ] [ علی فرخی ]
[ ]

دالكه

دالگه ارا پشوي حالم

ارا جور كپو،وا بي دن بالم

دالگه بژانگم،دايم هر خيسه

ليوم پر له باره ، غم چل گيسه

دالگه تا كي به نورم ودر

شايد اي دنيا، بكيدم وسر

دالگه له ورخور ،خورتاو

برشيام و سزيام،بوي مسه كواو

[ 2014/2/8 ] [ ۱۱:۴۶ قبل از ظهر ] [ علی فرخی ]
[ ]

زافران

خوم له زافران ته له شارستان

دوسم كرماشان،يارم له گيلان

هم قصر هم سرپل اي كشيش ايوان

سه راو ري ژاوو ،كرنه خومام

زنگنه كلهر ول لكستان

گشته هاو زوان،له ناو يه اوستان

دوس يل گياني رفيق يل خاص

ايل و طايفه درسه هس راس

ولي زوان گشته كرديه

فقط دردمان سري پتي

بان دليلمان جور آو سيروان

پاك بكي منو دس بيه و بان

كور به كيم چو دوشمنيلمان


[ 2014/2/6 ] [ ۱۵:۵۴ بعد از ظهر ] [ علی فرخی ]
[ ]

شبنم

تو شبنمي من غبار

تو ساكني من ره وار

تو زلالي من كدر

غرق در ماتم دل

تو نشته بر گلي

اشك شوق بلبلي

من بخاري در هوا

در پي يه زره جا

تا نشينم بهر دل

پيدا كنم يه همدل

[ 2014/2/6 ] [ ۱۵:۴۳ بعد از ظهر ] [ علی فرخی ]
[ ]

خاص گو لان

 

تو كه شهد گل و خاص گولاني

تو كه تنيا خونچه ،نو بهاراني

تو كه چويلد وقته به نورن

پروانه و بلبل ،ويكو تورن

تو كه و تير ،به ژانگ چوود

وقتي ،دي دو يك،پلكيل خوود

ني زانيد چو كيد ،وقتي خفي دن

يا وقتي خلخال ،له دس كفي دن

دل و ناو دله ،كس ني ميني دن

روزيار و شوارو، ويك كفي دن

تنيا گو له كه ،ناو بهشت توني

حه زرت دٍله ،خمين مني

له ناو هر ماله ، باس باسه ته نه

چمان حال مه ،وله تنو به نه

[ 2014/2/2 ] [ ۱۲:۴۲ بعد از ظهر ] [ علی فرخی ]
[ ]

خه زان


خه زان چوي گردي ولنگيل گيانم
ئه را ته گردي ئازاي سقانم
خه زان ولنگيلم يك يك و ،وا داي
سه لو سه قانم،له مه شته جا داي
خه زان ئه را چو،ده نيام سه زانيد
ئه را چو، دم چه وم ،و دس برشانيد
خه زان لي دنيا له كي دلگير ي
عقده چن نفر تو، له دل ديري
خه زان فقط مه ،بايد جور كيش بوم
لي دنياي گورا هر مه، بار كيش بوم
خه زان دي بسه سقانم پوي ك بيو
گه ل و گوشت گيانم ،جور پوس سوين بوي
خه زان هناسم ،دي ني تيد و بان
خوصه له دلم ،بويه سه ،سه نان
بيل تا قه ردگه ،وا به كم و بو
خه زان شايد نوم لي دنيا تا سو
خه زان جور چه له،دس يساول
قمه كوچاند،له مه لم كه ول

[ 2014/2/2 ] [ ۱۲:۲۵ بعد از ظهر ] [ علی فرخی ]
[ ]